ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, aşağıda belirtilen ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. ALICI siparişine ilişkin verdiği bilgileri SATICI ile iletişime geçerek değiştirebilecektir. Onayı halinde işbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi https://zimparator.com/ tarafından kayıt altına alınmaktadır.

 

 1. TARAFLAR VE KONU

SATICI

Ünvanı

:

Lotus Zımpara ve Sanayi Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

MERSİS No

:

0609097660700001

Adresi

:

Güzelyurt Mahallesi 5781 Sokak No:47/A Yunusemre/Manisa

Telefon

:

02362362015

Kep Adresi                        

:

[email protected]

E-posta

:

[email protected]

 

 

 

ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı

:

[●]

Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik No

:

[●]

Adresi

:

[●]

Telefon

:

[●]

E-Mail

:

[●]
 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

“Alıcı”

 

“Kalıcı Veri Saklayıcısı”

:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 1. maddesinin A bendinde alıcı olarak adı yazılı olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

“Kanun”

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

“Satıcı”

:

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş olan, 6090976607 vergi kimlik numaralı, Güzelyurt Mahallesi 5781 Sokak No:47/A Yunusemre/Manisa adresinde bulunan Lotus Zımpara ve Sanayi Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.

“Site”

:

Satıcı’ya ait “https://zimparator.com/” adlı internet sitesini ifade eder.

 

 

 

“Sözleşme”

:

İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve eklerini ifade eder.

 

 

 

“Taraflar”

:

Satıcı ve Alıcı’yı ifade eder.

“Tüketici”

:

Kanun anlamında “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade eder.

“Ürün veya Ürünler”

:

Alışverişe konu olan ve Site’de yer alan taşınır ürünleri ifade eder.

“Yönetmelik”

:

Yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

 

 

3.KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, aşağıda belirtilen ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. ALICI siparişine ilişkin verdiği bilgileri SATICI ile iletişime geçerek değiştirebilecektir. Onayı halinde işbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi https://zimparator.com/ tarafından kayıt altına alınmaktadır.

ALICI, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirme Formu ile, satışa konu ÜRÜN/ÜRÜNLER’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkına ilişkin tüm hususlarda uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER, TOPLAM FİYAT, ÖDEME ŞEKLİ ve TESLİMAT BİLGİLERİ

 

4.1. ÜRÜN/ÜRÜN’lerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SİTE’de yayınlandığı gibidir. ÜRÜN’ler stoklarla sınırlıdır.

4.2. ALICI, ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

4.3. SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve diğer vaatler güncelleme yapılana, değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.4. ÜRÜN’ün tüm vergileri, vergiler dâhil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli, peşin ödenen miktar, teslimatı yapacak kargo şirketi ve ALICI tarafından belirlenen teslimat adresi aşağıda gösterilmiştir. ALICI, ÜRÜN bedeli, vergiler ve kargo ücreti dahil toplam fiyatı ödemekle yükümlüdür.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]

 

 

TOPLAM

[●]

 

 

Teslimat Adresi

:

[●]

Teslim Edilecek Kişi

:

[●]

Fatura Adresi

:

[●]

Sipariş Tarihi

:

[●]

Teslim Şekli

:

ALICI’nın Teslimat Adresine teslim

 

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli

:

[●]

Kargo Ücreti

:

[●]

Taksit Farkı

:

[●]

Toplam Sipariş Bedeli

:

[●]

Sipariş Tarihi

:

[●]

Ödeme Şekli ve Planı

:

(i)                  Kredi Kartı / (ii) Banka Transferi (Havale,EFT,FAST) ile Ödeme

 

Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Teslim Şartları: Alıcıya Teslim

Teslim Alacak Kişiler: [●]

 

4.5. SÖZLEŞME konusu her bir ÜRÜN, otuz günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişiye teslim edilir. ÜRÜN’ün bu süre içinde ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın SÖZLEŞME’yi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

ALICI tarafından belirlenen teslimat adresi ve fatura bilgileri aşağıda gösterilmiştir. ALICI, TÜKETİCİ değilse SÖZLEŞME’de düzenlenen cayma hakkından yararlanamaz.

Ad/Soyad/Unvan :

Adres :

Telefon :

Eposta/kullanıcı adı :

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

 1. CAYMA HAKKI

6.1.SÖZLEŞME’de düzenlenen cayma hakkı yalnızca KANUN çerçevesinde “TÜKETİCİ” olarak tanımlanan ALICI’ya tanınmaktadır. TÜKETİCİ sıfatını haiz olmayan ALICI’lar cayma hakkından yararlanamaz. TÜKETİCİ niteliğinde olmayan alıcılar hakkında; TARAFLAR arasındaki ÜRÜN, fiyata ilişkin anlaşmaya ek olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

6.2. ALICI; ÜRÜN’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir cezai şart, hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, SÖZLEŞME’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, SÖZLEŞME’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ÜRÜN’lerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ÜRÜN’ü teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan ÜRÜN’lerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca ÜRÜN’ün düzenli tesliminin yapıldığı hallerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ÜRÜN’ü teslim aldığı gün esas alınır.

6.4. ÜRÜN’ün SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

6.5. ÜRÜN teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, ÜRÜN teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

6.6. Cayma hakkının, yukarıda belirtilen ondört günlük süre dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltilmesi yeterlidir. Ancak, ÜRÜN’ün SÖZLEŞME’de ve ilgili mevzuatta düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”den olmaması gerekir.

6.7. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. ALICI’nın bu açık beyanını yukarıda ve SİTE’de belirtilen fiziksel adrese veya e-posta adreslerine gönderebilir.

6.8. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

6.9. SATICI ÜRÜN’ü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde ÜRÜN’ü SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

6.10. ALICI, KANUN’un 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda ALICI, ÜRÜN’Ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına aykırı şekilde kullanması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir. Ancak, ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle cayma hakkı kullanılan ÜRÜN’ün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI, SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6.11. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6.12. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını, varsa yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirir.

6.13. Cayma hakkının kullanımı halinde;

 1. a) ÜRÜN’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Ayrıca ALICI tüzel kişi KANUN gereği “TÜKETİCİ” değilse cayma hakkı yoktur).
 2. b) İade edilecek ÜRÜN’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.14. TARAFLAR’ca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler (bu bent 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanır).

 1. i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler (bu bent 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanır).
 2. j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler (bu bent 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanır).
 3. k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler (bu bent 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanır).
 4. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. SATICI, SÖZLEŞME konusu ÜRÜNÜ eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde, işin gerektirdiği doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.3. SATICI, sipariş konusu ÜRÜN tesliminin imkânsızlaşması halinde bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ALICI’ya bildireceğini ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edeceğini taahhüt eder. Ancak, ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ÜRÜN tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ondört gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin iki – üç haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın imkansızlığa ilişkin bildirimi üzerine ÜRÜN’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

7.4. ALICI, herhangi bir nedenle ÜRÜN bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SÖZLEŞME’nin ve SATICI’nın ÜRÜN’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ALICI, ÜRÜN’ün tesliminden sonra herhangi bir nedenle ÜRÜN bedelinin, kullanılan kredi kartı ile ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ÜRÜN’ü üç gün içerisinde, ALICI TÜKETİCİ ise nakliye gideri SATICI’ya, diğer durumlarda ALICI’ya ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. ALICI; ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın temerrüdü nedeniyle SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin yirmidört saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, sözleşmeden dönme ve siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.8. SATICI, eğer ALICI TÜKETİCİ ise ÜRÜN’ün ALICI ya da ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Ancak ALICI’nın, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile ÜRÜN’ün gönderilmesini talep etmesi durumunda, ÜRÜN ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir. ALICI’nın TÜKETİCİ olmaması halinde hasardan ve ayıptan sorumluluk konularında Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

7.9. ALICI, ÜRÜN’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ÜRÜN’ü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ÜRÜN’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ÜRÜN’ün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

7.10. ALICI, SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.11. ALICI, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7.12. ALICI, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, diğer SİTE üyeleri dahil başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.13. SİTE üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.14.      ÜRÜN’ün, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ÜRÜN‘ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.  

 1. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

8.1. ALICI tarafından SİTE’de girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgilerin ALICI tarafında korunmaları ve başkaları tarafından erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Bu hususlar Site’de yer alan aydınlatma metinleri ve gerekliyse açık rıza metinlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

8.3.        ALICI’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin vermiş olduğu açık rıza kapsamında, ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

8.4.        ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.5. SİTE’’ye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir. ALICI, SATICI ve üçüncü şahısların fikri ve sınai haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. SATICI üçüncü şahıslardan gelen ve ALICI’ya atfedilebilir mahiyette veya ALICI’dan kaynaklanabilecek her türlü şikâyeti, iddiayı ve talebi yazılı bir ihbarla, öğrenim tarihinden itibaren otuz (30) Gün içinde ALICI’ya bildirecek olup, şikâyet, iddia veya talebin çözümlenmesi için ALICI’ya otuz (30) Gün süre verecektir. SATICI, ALICI’nın üçüncü şahısların fikri ve sınai haklarını ihlal etmesi nedeniyle uğradığı veya uğrayacağı zararları ALICI’dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI diğerlerine ilaveten ayrıca aşağıdaki hususları taahhüt eder:

 1. ÜRÜNLER’in ALICI’ya satışının yapılmış olması, ÜRÜNLER’in fikri ve sınai haklarının herhangi bir surette ALICI’ya devredildiği veya bunlara ilişkin ALICI’ya herhangi bir hak ihdas edildiği anlamına gelmeyecektir,
 2. SATICI’nın markalarını ticari unvanında veya işletme adında tek başına veya başka kelimelerle birlikte kullanmayacaktır,

iii.           ALICI, SATICI’ya ait Fikri ve Sınai Haklar’a ve/veya sair fikri ve sınai haklara ilişkin olarak kendisinden veya herhangi bir şahıstan kaynaklanabilecek herhangi bir ihlali fark etmesi halinde derhal SATICI’yı konuyla ilgili yazılı olarak bilgilendirecektir.

 1. ALICI, Fikri ve Sınai Haklar’ı veya SATICI kurumsal kimliğinin unsurlarını, SATICI ile diğer şahıslar (SATICI’nın rakipleri de dâhil olmak, ancak, bunlarla sınırlı kalmamak üzere) arasında karışıklık yaratabilecek şekilde kullanmaktan kaçınacağını, SATICI’nın herhangi bir Fikri ve Sınai Hakkını ihlal edecek veya iltibas yaratacak şekilde benzer bir fikri ve sınai hak için herhangi bir kurum nezdinde tescil veya kayıt başvurusunda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. SİTE’den ulaşılan diğer sitelerde, kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir. 

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. ALICI, ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir. İlgili talep ve şikayetin bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmaz ise işbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 • ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatını haiz olmaması durumunda, SÖZLEŞME’den doğacak her türlü ihtilafın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

SATICI: LOTUS ZIMPARA VE SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALICI :

TARİH :

 

EK

ÖRNEK CAYMA FORMU

 

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 

 

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

 

 

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

 

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

 

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

 

-Tüketicinin adı ve soyadı:

 

 

-Tüketicinin adresi:

 

 

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

 

 

-Tarih:

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. …..; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi:

Telefon:

E-mail:

Tc No:

 1. LOTUS ZIMPARA VE SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ; (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi : GÜZELYURT MAHALLESİ 5781 SOKAK NO:47/A

Telefon :02362362015

Fax :

E-mail:[email protected]

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI: Yukarıda (1. maddenin “A” bendinde) alıcı olarak adı yazılı olan kişiyi,

KALICI VERİ SAKLAYICISI: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

SATICI: Lotus Zımpara Ve Sanayi Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’ni

SİTE: SATICI’ya ait “www.zimparator.com” internet sitesini,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

TÜKETİCİ: KANUN anlamında “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi”,

ÜRÜN veya ÜRÜNLER: TARAFLAR arasındaki SÖZLEŞME’ye konu olan taşınır eşyayı,

YÖNETMELİK: Yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

ifade eder.

3.KONU

SÖZLEŞME, ALICI’nın, SATICI’ya SİTE üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ÜRÜN’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER, TOPLAM FİYAT, ÖDEME ŞEKLİ ve TESLİMAT BİLGİLERİ

4.1. ÜRÜN/ÜRÜN’lerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SİTE’de yayınlandığı gibidir. ÜRÜN’ler stoklarla sınırlıdır.

4.2. ALICI, ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

4.2. SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve diğer vaatler güncelleme yapılana, değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. ÜRÜN’ün tüm vergileri, vergiler dâhil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli, peşin ödenen miktar, teslimatı yapacak kargo şirketi ve ALICI tarafından belirlenen teslimat adresi aşağıda gösterilmiştir. ALICI, ÜRÜN bedeli, vergiler ve kargo ücreti dahil toplam fiyatı ödemekle yükümlüdür.

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]

 

 

TOPLAM

[●]

 

 

Teslimat Adresi

:

[●]

Teslim Edilecek Kişi

:

[●]

Fatura Adresi

:

[●]

Sipariş Tarihi

:

[●]

Teslim Şekli

:

ALICI’nın Teslimat Adresine teslim

 

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli

:

[●]

Kargo Ücreti

:

[●]

Taksit Farkı

:

[●]

Toplam Sipariş Bedeli

:

[●]

Sipariş Tarihi

:

[●]

Ödeme Şekli ve Planı

:

(i)                  Kredi Kartı / (ii) Banka Transferi (Havale,EFT,FAST) ile Ödeme

 

Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Teslim Şartları: Alıcıya Teslim

Teslim Alacak Kişiler: [●]

 

4.4. SÖZLEŞME konusu her bir ÜRÜN, otuz günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişiye teslim edilir. ÜRÜN’ün bu süre içinde ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın SÖZLEŞME’yi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

 1. FATURA BİLGİLERİ

ALICI tarafından belirlenen teslimat adresi ve fatura bilgileri aşağıda gösterilmiştir. ALICI, TÜKETİCİ değilse SÖZLEŞME’de düzenlenen cayma hakkından yararlanamaz.

Ad/Soyad/Unvan :

Adres :

Telefon :

Eposta/kullanıcı adı :

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 1. CAYMA HAKKI

6.1.SÖZLEŞME’de düzenlenen cayma hakkı yalnızca KANUN çerçevesinde “TÜKETİCİ” olarak tanımlanan ALICI’ya tanınmaktadır. TÜKETİCİ sıfatını haiz olmayan ALICI’lar cayma hakkından yararlanamaz. TÜKETİCİ niteliğinde olmayan alıcılar hakkında; TARAFLAR arasındaki ÜRÜN, fiyata ilişkin anlaşmaya ek olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

6.2. ALICI; ÜRÜN’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir cezai şart, hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, SÖZLEŞME’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, SÖZLEŞME’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ÜRÜN’lerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ÜRÜN’ü teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan ÜRÜN’lerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca ÜRÜN’ün düzenli tesliminin yapıldığı hallerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ÜRÜN’ü teslim aldığı gün esas alınır.

6.4. ÜRÜN’ün SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

6.5. ÜRÜN teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, ÜRÜN teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

6.6. Cayma hakkının, yukarıda belirtilen ondört günlük süre dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltilmesi yeterlidir. Ancak, ÜRÜN’ün SÖZLEŞME’de ve ilgili mevzuatta düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”den olmaması gerekir.

6.7. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. ALICI’nın bu açık beyanını yukarıda ve SİTE’de belirtilen fiziksel adrese veya e-posta adreslerine gönderebilir.

6.8. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

6.9. SATICI ÜRÜN’ü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde ÜRÜN’ü SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

6.10. ALICI, KANUN’un 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda ALICI, ÜRÜN’Ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına aykırı şekilde kullanması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir. Ancak, ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle cayma hakkı kullanılan ÜRÜN’ün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI, SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6.11. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6.12. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını, varsa yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirir.

6.13. Cayma hakkının kullanımı halinde;

 1. a) ÜRÜN’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Ayrıca ALICI tüzel kişi KANUN gereği “TÜKETİCİ” değilse cayma hakkı yoktur).
 2. b) İade edilecek ÜRÜN’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.14. TARAFLAR’ca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler (bu bent 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanır).

 1. i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler (bu bent 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanır).
 2. j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler (bu bent 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanır).
 3. k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler (bu bent 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanır).
 4. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. SATICI, SÖZLEŞME konusu ÜRÜNÜ eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde, işin gerektirdiği doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.3. SATICI, sipariş konusu ÜRÜN tesliminin imkânsızlaşması halinde bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ALICI’ya bildireceğini ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edeceğini taahhüt eder. Ancak, ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ÜRÜN tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ondört gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin iki – üç haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın imkansızlığa ilişkin bildirimi üzerine ÜRÜN’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

7.4. ALICI, herhangi bir nedenle ÜRÜN bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SÖZLEŞME’nin ve SATICI’nın ÜRÜN’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ALICI, ÜRÜN’ün tesliminden sonra herhangi bir nedenle ÜRÜN bedelinin, kullanılan kredi kartı ile ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ÜRÜN’ü üç gün içerisinde, ALICI TÜKETİCİ ise nakliye gideri SATICI’ya, diğer durumlarda ALICI’ya ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. ALICI; ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın temerrüdü nedeniyle SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin yirmidört saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, sözleşmeden dönme ve siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.8. SATICI, eğer ALICI TÜKETİCİ ise ÜRÜN’ün ALICI ya da ALICI’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Ancak ALICI’nın, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile ÜRÜN’ün gönderilmesini talep etmesi durumunda, ÜRÜN ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir. ALICI’nın TÜKETİCİ olmaması halinde hasardan ve ayıptan sorumluluk konularında Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

7.9. ALICI, ÜRÜN’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ÜRÜN’ü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ÜRÜN’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ÜRÜN’ün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

7.10. ALICI, SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.11. ALICI, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7.12. ALICI, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, diğer SİTE üyeleri dahil başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.13. SİTE üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.14.      ÜRÜN’ün, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ÜRÜN‘ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

 1. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

8.1. ALICI tarafından SİTE’de girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgilerin ALICI tarafında korunmaları ve başkaları tarafından erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Bu hususlar Site’de yer alan aydınlatma metinleri ve gerekliyse açık rıza metinlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

8.3.        ALICI’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin vermiş olduğu açık rıza kapsamında, ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

8.4.        ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.5. SİTE’’ye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir. ALICI, SATICI ve üçüncü şahısların fikri ve sınai haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. SATICI üçüncü şahıslardan gelen ve ALICI’ya atfedilebilir mahiyette veya ALICI’dan kaynaklanabilecek her türlü şikâyeti, iddiayı ve talebi yazılı bir ihbarla, öğrenim tarihinden itibaren otuz (30) Gün içinde ALICI’ya bildirecek olup, şikâyet, iddia veya talebin çözümlenmesi için ALICI’ya otuz (30) Gün süre verecektir. SATICI, ALICI’nın üçüncü şahısların fikri ve sınai haklarını ihlal etmesi nedeniyle uğradığı veya uğrayacağı zararları ALICI’dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI diğerlerine ilaveten ayrıca aşağıdaki hususları taahhüt eder:

 1. ÜRÜNLER’in ALICI’ya satışının yapılmış olması, ÜRÜNLER’in fikri ve sınai haklarının herhangi bir surette ALICI’ya devredildiği veya bunlara ilişkin ALICI’ya herhangi bir hak ihdas edildiği anlamına gelmeyecektir,
 2. SATICI’nın markalarını ticari unvanında veya işletme adında tek başına veya başka kelimelerle birlikte kullanmayacaktır,

iii.           ALICI, SATICI’ya ait Fikri ve Sınai Haklar’a ve/veya sair fikri ve sınai haklara ilişkin olarak kendisinden veya herhangi bir şahıstan kaynaklanabilecek herhangi bir ihlali fark etmesi halinde derhal SATICI’yı konuyla ilgili yazılı olarak bilgilendirecektir.

 1. ALICI, Fikri ve Sınai Haklar’ı veya SATICI kurumsal kimliğinin unsurlarını, SATICI ile diğer şahıslar (SATICI’nın rakipleri de dâhil olmak, ancak, bunlarla sınırlı kalmamak üzere) arasında karışıklık yaratabilecek şekilde kullanmaktan kaçınacağını, SATICI’nın herhangi bir Fikri ve Sınai Hakkını ihlal edecek veya iltibas yaratacak şekilde benzer bir fikri ve sınai hak için herhangi bir kurum nezdinde tescil veya kayıt başvurusunda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. SİTE’den ulaşılan diğer sitelerde, kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. ALICI, ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir. İlgili talep ve şikayetin bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmaz ise işbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

9.2. ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatını haiz olmaması durumunda, SÖZLEŞME’den doğacak her türlü ihtilafın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK

10.1. SÖZLEŞME elektronik ortamda kurulduğu an yürürlüğe girer.

 

SATICI: LOTUS ZIMPARA VE SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALICI :

TARİH :

 

EK

ÖRNEK CAYMA FORMU

 

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 

 

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

 

 

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

 

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

 

 

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

 

-Tüketicinin adı ve soyadı:

 

 

-Tüketicinin adresi:

 

 

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

 

 

-Tarih: